Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid is een absolute vereiste. Daarom
investeren wij continu in de ontwikkeling van kennis, ervaring en vakbekwaamheid.

Anneke Wagemans

Oprichter en directie van MV Pakketdienst BV

MV Pakketdienst

ADR Certificering

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

MV Pakketdienst BV is in het bezit van de ADR-certificering en voldoet hiermee aan alle wettelijke eisen.

MV Pakketdienst

Eurovergunning

NIWO: Kwaliteit in transport

Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen aan de ruim 13.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezig houden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Ook verstrekt de NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af. Daarnaast beheert de NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars. De NIWO: kwaliteit in transport begint hier!

MV Pakketdienst BV is in het bezit van de NIWO Eurovergunning en voldoet hiermee aan de wettelijke eisen.

MV Pakketdienst

CMR

Conventie Goederenvervoer

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land.
De CMR is ook geldig bij een binnenlands transport als onderdeel van een internationaal transport.

MV Pakketdienst BV hanteert de bepalingen en uitgangspunten van het CMR.

Weet u niet zeker welke transportvorm het beste past?